<zpět

 

MOBILNÍ SEMAFOROVÁ SOUPRAVAobr._7.jpg

Zařízení slouží k řízení provozu pokud je možný provoz pouze v jednom jízdním pruhu. V základní sestavě systém pracuje na principu přesných hodin Quartz. Při požadavku dlouhodobého provozu bez nutnosti pravidelné synchronizace je možné systém doplnit o kabelové spojení obou návěstidel.K nastavení a synchronizaci návěstidel slouží programovací zařízení s podsvíceným LCD displejem, které také zobrazuje provozní informace a stav návěstidel. Synchronizace trvá okamžik a provede se pouhým připojením k jednomu a potom k druhému návěstidlu.

   

 • halogenová návěstidla o Ø 210 mm (žárovka 12V/10W)
 • funkčnost všech žárovek je monitorována a indikována na programovacím zařízení, v případě poruchy žárovky v červeném světle dojde k přepnutí do režimu blikání žluté
 • mikroprocesorová řídící elektronika QUARTZ
 • programování a synchronizace pomocí programovacího zařízení, slouží i jako ochrana proti neoprávněnému použití
 • systém automaticky dopočítá časy červeného (zeleného) světla po zadání délky uzávěry a průjezdní rychlosti nebo je možné individuálně nastavit všechny parametry
 • obsahuje ochranu zabraňující hlubokému vybití akumulátoru a ochranu při přepólování
 • délka uzavřeného úseku od 20 do 1000 m
 • doba svitu červené od 3 do 1000 sekund
 • doba svitu zelené od 10 do 1000 sekund
 • nastavování průjezdních rychlostí 15 až 80 km/hod
 • automatické snižování svítivosti světel v noci
 • záložní zdroj zajistí výměnu akumulátorů bez nové synchronizace
 • napájení z akumulátoru 12V=, střední odběr proudu 1 A, doba provozu z akumulátoru 12V/180Ah cca 9 dní
 • mobilní podstavec s akubednou pro akumulátor do 230 Ah 

Dynamické řízení provozu

Jde o novou funkci řízení provozu v závislosti na hustotě dopravy v obou směrech uzavírky. Projíždějící vozidla jsou monitorována pomocí radarových senzorů, které upřednostňují směr provozu s vyšší hustotou vozidel.

Dlouhodobé použití

Kabelové propojení mezi semafory zajišťuje jejich naprosto přesný chod při dlouhodobém nasazení semaforové soupravy, dále slouží k synchronizaci semaforové soupravy z jednoho místa.

Minimalizace nákladů

Při dlouhodobém použití je možné zapojit napájecí zdroj z elektrické sítě (veřejného osvětlení) spolu s akumulátorem, není nutná pravidelná výměna akumulátorů.

 

<zpět